សារពីអគ្គនាយក

សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងការស្តារឡើងវិញ ជាមួយនឹងការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ធនាគារពិភពលោកលើកំណើន ៥,៤% នាឆ្នាំ២០២៣។ ទោះជាយ៉ាងណាការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនាពេលកន្លងមក បានបណ្តាលឲ្យការស្តារឡើងវិញមានសភាពយឺតសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជន។ មិនត្រឹមតែស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនយឺត ស្ថានភាពលំបាកស្មុគស្មាញបានកើតមានឡើងដោយសារតែ ស្ថានភាពនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ បានឆ្លងកាត់ការពង្រីកកំដៅខ្លាំងកាលពីអតីតកាល។ ការរីករាលដាលនៃជម្ងឺថ្មីៗនេះ បានធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលថយចុះដែលបានបង្ហាញហានិភ័យ ដែលបង្កើតជាដំណាក់កាលក្នុងការកែប្រែនូវអានុភាពសម្រាប់វិស័យទាំងមូល។ ស្ថានភាពនេះ ត្រូវមានការចូលរួមពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ សហការគ្នា និងជម្រុញការអនុវត្តការផ្តល់កម្ចីដោយអនុវត្តពេញលេញលើគោលការណ៍ស្តីពីការផ្តល់កម្ចី។

នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា យើងតែងតែផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងលើការផ្តល់កម្ចីប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាគន្លឹះស្នូលសំខាន់ និងជាពិសេសក្នុងពេលវេលានៃការប្រកួតប្រជែងនេះ។ យើងអាចរក្សាបាននូវផលប័ត្រឥណទានសរុបចំនួន៣២លានដុល្លារអាមេរិកនាបំណាច់ឆ្នាំ២០២៣។  យើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការវាយតម្លៃប្រាក់កម្ចីយ៉ាងហ្មត់ចត់ក្នុងការអនុលោមតាមគោលការណ៍ និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់យើង ដោយធានាថាប្រាក់កម្ចីរបស់យើងមិនត្រឹមតែបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ជីវិតអតិថិជនផងដែរ។ ច្បាស់ណាស់ថា ដោយសារពេលវេលាទាំងនេះមានការលំបាក ខ្ញុំជឿថា យើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដោយស្មោះត្រង់ និងដោយមានគោលបំណង ដោយខិតខំបម្រើសេចក្តីល្អកាន់តែច្រើន និងធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដ៏មានន័យនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដទៃ។

នៅឆ្នាំ២០២៤ យើងបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការពុះពាររក្សាតុល្យភាពរវាងការវិនិយោគសម្រាប់កំណើន និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅពេលប្រឈមនឹងភាពមិនអនុគ្រោះ។ លម្អិតទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងត្រូវបានកំណត់ក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖ ១. បង្កើនផលិតភាពសាខា និងពង្រីកផលិតផលធនាគារឯកទេស ២. ពង្រឹងគុណភាព និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង ៣. បច្ចេកវិទ្យាឈានមុខ និងវិធានការសន្តិសុខ ៤. អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិក និងទាក់ទាញអ្នកមានទេពកោសល្យសំខាន់ៗ ដើម្បីធានាបាននូវកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការកែលម្អគុណភាពប្រាក់កម្ចី។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ការណែនាំ និងចំពោះភាគទុនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ការគាំទ្រឥតឈប់ឈររបស់លោក។ ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោក ​បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំយើងឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកទាំងនេះ និងកំណត់ទីតាំងពួកយើងសម្រាប់ភាពជោគជ័យនាពេលអនាគត។

ភាពធន់ និង វឌ្ឍនភាពដែលយើងសម្រេចបានគឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ពីការលះបង់របស់សមាជិកក្រុមរបស់យើង និងការជឿទុកចិត្តរបស់    អតិថិជនរបស់យើងនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ។ នៅពេលយើងឈានទៅមុខ យើងនៅតែប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះបេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការផ្តល់នូវស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងសន្តិសុខសម្រាប់បុគ្គល និងអាជីវកម្ម។

ក្នុងនាមគណៈគ្រប់គ្រង ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សម្រាប់ការបន្តការជឿទុកចិត្ត និងការគាំទ្ររបស់ពួកគេ។ ការរួបរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើង យើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្វែងរកបញ្ហាប្រឈម និងចាប់យកឱកាសដែលនៅខាងមុខ ដោយជំរុញគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍន៍ខ្ពស់ជាងនេះ និងជាលំដាប់។

លោក Tomohiro Isozaki

អគ្គនាយក