គាំពារអតិថិជន

អតិថិជនរបស់យើង នឹងទទួលបានសេវាកម្មល្អបំផុតរបស់យើង ។ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ប្តេជ្ញាសម្រេចបាន នូវគុណភាព សេវាកម្មអតិថិជនខ្ពស់បំផុត តាមរយៈ

  • ការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសមរម្យនិងល្អទៅដល់អតិថិជន 
  • ធ្វើអោយប្រាកដថា អតិថិជនមិនជំពាក់បំណុលគេ ដោយធ្វើតាមនិតិវិធីតឹងរឹងនៃការវាយតម្លៃប្រាក់កម្ចី
  • ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់អតិថិជន ដើម្បីបង្កើនកម្រិតអក្ខរកម្មរបស់ពួកគេ ជាពិសេសអំពីបញ្ហា ហិរញ្ញវត្ថុ
  • ការអភិវឌ្ឍន៍ការទំនាក់ទំនងនៃការយល់ចិត្តរយៈពេលវែងជាមួយអតិថិជន ។ មានអាកប្បកិរិយាប្រកប ដោយក្រមសីលធម៍ និងការគោរពចំពោះអតិថិជន ។ 
  • ឧស្សាហ៍ព្យាយាម ធ្វើ តាមគោលការណ៍ការពារអតិថិជន 
  • ម៉ាក់ស៊ីម៉ា មានភាពទៀងទាត់ក្នុងការវាយតំលៃដោយខ្លួនឯង ហើយយើងមានវិធីជាច្រើនដែលយើង ផ្តល់ជូនអតិថិជន និងបុគ្គលិកនូវឪកាសល្អបំផុត ។

ម៉ាក់ស៊ីម៉ា​ ខិតខំនាំមកនូវភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជា មិនត្រឹមតែតាម រយៈការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាស និងឳកាសនៃការរស់នៅប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់ជូនដល់មនុស្ស ជំនាន់ក្រោយនូវឧបករណ៍ដើម្បីថែរក្សានិងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីរឿងសំខាន់ផ្សេងៗ ។ ឧទាហរណ៍ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា មានសិក្ខាសាលាស្តីពីអនាម័យ និងសុខភាពជាប្រចាំសម្រាប់កូនរបស់អតិថិជន ។ យើងជឿជាក់ថា​ ដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរសង្គម យើងត្រូវធ្វើការនិង ផ្តល់អំណាចដល់មនុស្ស ជំនាន់ក្រោយ​ជាមួយនឹងចំណេះដឹង និងព័ត៏មាន ។